polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 66541

Obecnie czytających: 2041

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 43634308

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

Strona1z2662

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87596]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [70025]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [61525]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [58550]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [52933]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [50515]
 7. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [48861]
 8. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [48382]
 9. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [46163]
 10. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [45315]
 11. Studia Erasmiana Wratislaviensia [41340]
 12. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [40792]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38912]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37496]
 15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika [35968]
 16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [35218]
 17. Pharus-Plan Breslau [34986]
 18. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [33395]
 19. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [33017]
 20. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [32383]
 21. Analiza FMEA procesu [28631]
 22. Studia Erasmiana Wratislaviensia [27963]
 23. Jednostki sektora finansów publicznych [27585]
 24. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [25601]
 25. Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej [25417]