polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 66484

Obecnie czytających: 1706

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 38761418

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

Strona1z2659

1 | 2 | 3 | ...
 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87501]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [69417]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [60581]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [58175]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [52530]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [49667]
 7. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [48367]
 8. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [47460]
 9. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [45815]
 10. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [44861]
 11. Studia Erasmiana Wratislaviensia [41162]
 12. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [40283]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38854]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37424]
 15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika [35594]
 16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [35039]
 17. Pharus-Plan Breslau [34962]
 18. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [32677]
 19. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [32394]
 20. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [32317]
 21. Analiza FMEA procesu [28419]
 22. Studia Erasmiana Wratislaviensia [27450]
 23. Jednostki sektora finansów publicznych [27030]
 24. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [25442]
 25. Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej [25220]