polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 66211

Obecnie czytających: 936

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 30514973

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87233]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [65874]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [57607]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [57529]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [48984]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [46358]
 7. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [46002]
 8. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [44084]
 9. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [43137]
 10. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [43089]
 11. Studia Erasmiana Wratislaviensia [39842]
 12. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [38221]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38178]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37300]
 15. Pharus-Plan Breslau [34908]
 16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [34332]
 17. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [30689]
 18. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [29814]
 19. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [29604]
 20. Analiza FMEA procesu [27600]
 21. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [24873]
 22. Studia Erasmiana Wratislaviensia [24295]
 23. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [24262]
 24. Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej [24027]
 25. Jednostki sektora finansów publicznych [24021]