polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 66197

Obecnie czytających: 937

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 34398313

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87309]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [67144]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [58957]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [57756]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [50371]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [47546]
 7. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [46812]
 8. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [45679]
 9. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [44234]
 10. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [43908]
 11. Studia Erasmiana Wratislaviensia [40340]
 12. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [39139]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [38510]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37333]
 15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika [35009]
 16. Pharus-Plan Breslau [34927]
 17. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [34663]
 18. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [30779]
 19. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [30757]
 20. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [30740]
 21. Analiza FMEA procesu [27922]
 22. Studia Erasmiana Wratislaviensia [25657]
 23. Jednostki sektora finansów publicznych [25303]
 24. Manipulowanie umysłem : reforma procesu myślenia - pranie mózgu [24898]
 25. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [24813]