polski   čeština   english   Deutsch   français  

Statystyki

Liczba publikacji: 66613

Obecnie czytających: 2407

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-12-12: 49253318

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : BCUWr

 1. Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie - Słowo wstępne [87731]
 2. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym : (wybrane uwagi) [70848]
 3. Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status [62705]
 4. Awans zawodowy nauczyciela [58987]
 5. Problematyka przestępczości zorganizowanej [53517]
 6. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) [51272]
 7. Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej [49499]
 8. Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym [49372]
 9. Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji [46672]
 10. Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych [46054]
 11. Studia Erasmiana Wratislaviensia [41701]
 12. Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych [41625]
 13. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej [39033]
 14. Nieder- und Oberschlesien [37556]
 15. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika [36419]
 16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oraz w drodze z pracy [35468]
 17. Pharus-Plan Breslau [35013]
 18. Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia [34196]
 19. Transpozycja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego na przykładzie prawa ochrony środowiska. Rozdz. II, Implementacja prawa unijnego [33745]
 20. Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne [32431]
 21. Analiza FMEA procesu [28914]
 22. Studia Erasmiana Wratislaviensia [28832]
 23. Jednostki sektora finansów publicznych [28357]
 24. Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta [25972]
 25. Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej [25706]