PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Reklama usług bankowych a zachowania rynkowe konsumentów w świetle badania ankietowego

Autor:

Szymonik, Anita

Temat i słowa kluczowe:

usługi bankowe ; badania ankietowe ; badania statystyczne ; zachowania rynkowe konsumentów ; analiza danych ; reklama ; reklama usług bankowych ; rynek usług bankowych

Opis:

Praca magisterska. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych. Zakład Zarządzania Finansami, 2018

Abstrakt:

Różnorodne formy reklamy stanowią nieodłączną część otoczenia każdego człowieka. Celem tego rodzaju przekazów marketingowych jest poinformowanie konsumentów o istniejącym bądź nowym produkcie, a także zastosowanie technik perswazyjnych, mających wzbudzić w odbiorcach chęć posiadania. Istnieją osoby mniej i bardziej podatne na reklamę, a w przypadku tej drugiej grupy całkowite zawierzenie przekazom reklamowym może spowodować szereg konsekwencji. W kontekście reklam usług bankowych, skutki mogą być dotkliwe. W niniejszej pracy problematyka reklam usług bankowych rozpatrywana jest z punktu widzenia konsumentów tego rynku. Jej celem jest określenie czy istnieje związek pomiędzy kampaniami reklamowymi instytucji świadczących omawiane usługi a zachowaniem konsumentów na rynku. Natomiast postawiona teza brzmi następująco: reklama usług bankowych w sposób pośredni wpływa na decyzję konsumenta o skorzystaniu z ofert podmiotów świadczących usługi bankowe w Polsce. Weryfikacja została dokonana w oparciu o przeprowadzone własne badania ankietowe. W pracy wykorzystano wiele różnych dziedzin nauki: zagadnienia związane z marketingiem, finansami, prawem, statystyką, a nawet psychologią konsumenta. Dzięki takiemu spojrzeniu na omawiany problem możliwe było przedstawienie reklam usług bankowych w sposób wieloaspektowy i kompleksowy

Miejsce wydania:

Wrocław

Uzyskany tytuł:

magister

Stopień studiów:

Studia Stacjonarne Ekonomii Drugiego Stopnia

Dyscyplina:

ekonomia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Promotor

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

praca magisterska

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Anita Szymonik

Autor opisu:

WR U/PAdjm