Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej - Wprowadzenie

Temat i słowa kluczowe:

Polska ; Niemcy ; Hiszpania ; Rumunia ; podatki ; Unia Monetarna ; cykle koniunkturalne ; polityka transportowa ; Europejska Strategia Zatrudnienia ; międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej ; inflacja ; Irlandia ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; strefa Euro ; Europejski Fundusz Społeczny ; usługi pocztowe ; gospodarka społeczna ; delokalizacja produkcji ; Strategia Lizbońska ; e-rząd ; kraje Europy Środkowo-Wschodniej ; Wspólna Polityka Rolna ; Europejskie Sieci Transportowe ; podatki dochodowe ; rynki kapitałowe ; harmonizacja ; polityka pieniężna ; Konstytucja Europejska ; reformy ; GMO ; czempioni przemysłowi ; Jednolity Rynek Europejski ; Euro ; EMU ; rynki pracy ; manipulacje ; efekt cieplarniany ; USA ; konferencja w Messynie ; polityka przemysłowa ; migracje pracowników ; instytucjonalne czynniki wzrostu gospodarczego ; integracja europejska ; Internet ; Unia Europejska

Opis:

Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 17-18 kwietnia 2008 r. ; Tekst częśc. w jęz. ang., fr.

Wydawca:

Cyfrowa Biblioteka Prawnicza

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ; Kundera, Jarosław (1951- ). Red.

Data:

2009

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-08-6

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Materiały z Konferencji ; nr 1)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii