PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jako alternatywny środek polityki kryminalnej w polskim procesie karnym

Autor:

Nowicki, Krzysztof

Temat i słowa kluczowe:

proces karny ; postępowanie karne ; środki probacyjne

Opis:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Postępowania Karnego, 2001

Abstrakt:

Celem pracy było rozważenie i omówienie szeregu kwestii związanych z warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Omówione zostały zagadnienia związane z charakterem prawnym tej instytucji. Praca dotyczy kwestii związanych z przesłankami warunkowego umorzenia postępowania, dolegliwościami nakładanymi na sprawcę przy stosowaniu tego środka. Ponadto przedstawione zostały kwestie związane z orzekaniem warunkowego umorzenia postępowania zarówno na posiedzeniu jak na rozprawie. Rozważano także kompetencje uczestników postępowania w postępowaniu związanym z warunkowym umorzeniem oraz zagadnienia dotyczące środków zaskarżenia tej instytucji. Wykazano też szereg kwestii związanych z okresem próby warunkowego umorzenia postępowania, a także dotyczących podjęcia tego środka. W pracy znalazły się również badania empiryczne przedstawione na podstawie danych dotyczących działalność sądów rejonowych zebranych przez autora jak i danych przytaczanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Miejsce wydania:

Wrocław

Uzyskany tytuł:

doktor nauk prawnych w zakresie prawa

Dyscyplina:

nauki prawne

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji

Wydawca:

[s.n.]

Współtwórca:

Świda, Zofia (1939-2011). Promotor ; Bojarski, Marek (1946- ). Rec. ; Wąsek, Andrzej (1943-2003). Rec.

Data:

2001

Data akceptacji:

2001-11-05

Typ zasobu:

książka ; rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Źródło:

492 D

Język:

pol

Powiązanie:

DVD PAD00003

Prawa:

Nowicki Krzysztof

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii