PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Proceduralnoprawna determinacja nadzoru wojewody nad działalnością prawotwórczą organów jednostek samorządu terytorialnego

Autor:

Dytko, Jan

Temat i słowa kluczowe:

samorząd terytorialny ; jednostki samorządu terytorialnego ; prawo miejscowe ; nadzór nad samorządem terytorialnym ; wojewoda ; regionalne izby obrachunkowe ; prawo ustrojowe ; postępowanie administracyjne ; postępowanie nadzorcze ; wadliwość aktu prawa miejscowego ; rozstrzygnięcie nadzorcze ; skarga na akt nadzoru

Opis:

Rozprawa przedstawia nadzór widziany przez pryzmat instytucji prawa proceduralnego. Jej przedmiotem jest nadzór wojewody nad aktami prawa miejscowego stanowionymiprzez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do analizy przepisów prawa w powyższymzakresie autor wykorzystuje bogaty dorobek nauki prawa oraz orzecznictwosądowe i nadzorcze. Rozważania zawarte w pracy mają zatem charakter prawniczy. Koncentrująsię na prezentacji i analizie materiału normatywnego, orzecznictwa sądowegoi nadzorczego oraz poglądów nauki prawa. Przeprowadzone w rozprawie rozważania będąkonfrontowały istniejące poglądy ze stanowiskiem autora.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Ofiarska, Małgorzata. Rec.

Data:

2013

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-61-1

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 21)

Prawa:

© Copyright by Jan Dytko

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm