PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

II Zjazd Niemcoznawców : 21-23 listopada 2013

Temat i słowa kluczowe:

Zjazd Niemcoznawców ; konferencje ; zjazdy naukowe ; programy konferencyjne ; relacje polsko-niemieckie ; niemcoznawcy polscy ; dialog międzynarodowy

Opis:

93, [3] s.: il. ; Broszura jubileuszowa 2002-2012 / wer. pol. ; Konferencja odbyła się pod patronatem Sekretarza stanu, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Władysława Bartoszewskiego. Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ; 119 s. : fot.

Abstrakt:

W ramach zjazdu odbyły się spotkania: Dyskusja „Kultura sąsiedztwa i lęki utraty” z udziałem prelegentów: prof. Stefan Chwin, dr Andreas Lawaty, dr Jörgen Bernig oraz moderatorów: prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura. Wieczór autorski z Volkerem Braunem. Forum Badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Forum mediów i panel filmoznawczy „Kogo kręcą Niemcy?”. Forum młodych badaczy - doktoranci.Forum Młodych badaczy - studenci Dyplomacji Europejskiej. Forum instytucji wspierających badania niemcoznawcze i współpracę naukową. Forum wydawców. Forum Bibliotekarzy „Współczesne Niemcy (1989- ) w księgozbiorach polskich bibliotek i instytucji kultury”. Dyskusja „Dziedzictwo, tożsamość, przyszłość mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Wystąpienia referentów w 5 sekcjach podzielonych na kilka paneli: 1. sekcja: Historia XIX i XX wieku, 2. sekcja: System polityczny Niemiec, 3. sekcja: Społeczeństwo, 4. sekcja: Transfer kulturowy, 5. sekcja: Niemcy w polityce międzynarodowej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kuropatwa, Alicja. Red.

Data utworzenia:

2013

Typ zasobu:

broszura

Format:

application/pdf

Źródło:

CSNE Varia 11162

Język:

pol

Powiązanie:

HDD00010\CSNE

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

EdK