PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015

Temat i słowa kluczowe:

Internet ; technologia teleinformatyczna ; technologia cyfrowa ; sieć globalna ; biblioteka akademicka ; przestrzeń fizyczna ; bazy danych ; dziedzictwo kulturowe ; przestrzeń elektroniczna ; cyfrowe zabezpieczanie ; serwisy informacyjne ; usługi online ; udostępnianie online ; systemy elektroniczne ; elektroniczne zasoby informacyjne ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ; komputeryzacja ; model hybrydowy biblioteki

Abstrakt:

W publikacji zaprezentowano 27 autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, przedstawiających jej osiągnięcia w sferze unowocześniania i poszerzania zakresu świadczonych usług o usługi online, wzbogacania i urozmaicania zasobów o elektroniczne zasoby informacyjne oraz optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie ostatniej dekady dzięki wprowadzaniu komputeryzacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. W przygotowanych artykułach przedstawiono realizację wizji rozwoju Biblioteki w formie modelu hybrydowego, unowocześniającego zarówno jej przestrzeń fizyczną, jak i elektroniczną. Zaprezentowano bazy danych, serwisy i systemy elektroniczne zarówno komercyjne, jak i autorstwa pracowników Biblioteki, które usprawniają jej funkcjonowanie w różnych oddziałach i agendach bibliotecznych. Omówiono także procesy cyfrowego zabezpieczania dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach specjalnych Biblioteki oraz formy i sposoby jego udostępniania online w globalnej sieci Internet.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Współtwórca:

Piotrowicz, Grażyna. Red. ; Pidłypczak-Majerowicz, Maria. Rec.

Data wydania:

2015

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-910595-8-6

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Autor opisu:

TK