PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formach zrzeszeń krajowych i międzynarodowych. Komentarz do ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Autor:

Blicharz, Jolanta (1961- )

Temat i słowa kluczowe:

jednostka samorządu terytorialaego ; stowarzyszenie europejskie ; współdziałanie ; współpraca międzyregionalna ; współpraca komunalna

Abstrakt:

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie zrzeszeń krajowych i międzynarodowych jest kluczowym zagadnieniem dla istoty nowej struktury administracji publicznej. Obecnie, przy widocznym narastaniu potrzeb nakreślenia strategii rozwoju wspólnot samorządowych w różnych dziedzinach i wobec podejmowania różnych, na różnych płaszczyznach programów rozwoju, zdaje się konieczne współdziałanie z zagranicznymi jednostkami samorządowymi.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Nitecki, Stanisław. Rec.

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-65431-81-3

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 105)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Jolanta Blicharz

Autor opisu:

TK