polski   čeština   english   Deutsch   français  

Informacje

Biblioteka

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie ogólne polega na wyborze konkretnego indeksu spośród zaproponowanych w rozwijanym menu wyboru i wpisaniu terminu wyszukiwawczego. Dokumenty można wyszukiwać m.in. przez dowolne słowa występujące w treści publikacji lub w dowolnych polach opisu bibliograficznego, np. tytułowym, autorskim. Opcja Wszędzie umożliwia wyszukanie wprowadzonego terminu zarówno w opisie bibliograficznym, jak i w treści dokumentu opublikowanego w bibliotece.