Kolekcja

Biblioteka Parafii Ewangelickiej w Świdnicy

Biblioteka Parafii Ewangelickiej w Świdnicy, gospodarza powszechnie znanego i uznanego m.in. przez UNESCO Kościoła Pokoju, to unikalny zbiór rękopisów, starych druków oraz wydawnictw od 1800 r. do współczesności.
Ta bogata kolekcja, biorąca swój początek w połowie XVII w., nie posiada dzisiaj analogii. Sąsiedztwo świątyni Trójcy Świętej – dla której księgozbiór ten stanowił swoiste zaplecze duchowe, intelektualne i „administracyjne” – czyni go bezcennym.
Zbiory są jedynym na Śląsku oryginalnym, przez lata rozbudowywanym i uzupełnianym, intelektualnym dossier protestanckiej wspólnoty religijnej. Księgozbiór stać się może warsztatem pracy naukowej i dydaktycznej dla naukowców oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są spuścizną luteranizmu śląskiego. I to takiego, który jest od blisko czterech stuleci cały czas żywy i aktywny.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji