Obiekt

Tytuł: „Nieszczelny system podatkowy – zagrożenia i kierunki zmian polityki fiskalnej w Polsce”

Autor:

Kowalski, Rafał

Miejsce wydania:

Wrocław

Współtwórca:

Borszowski, Paweł. Promotor

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Praca licencjacka. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Prawa Finansowego

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest analiza występującej w prawie podatkowym tendencji, którą zwykło się powszechnie określać „uszczelnianiem systemu podatkowego”. Oś konstrukcyjną pracy stanowi pojęcie luki podatkowej, którą należy rozumieć jako miarę straty dochodów podatkowych państwa. Podjęty dyskurs koncentruje się na zagadnieniu luki podatkowej determinowanej profesjonalnym obrotem gospodarczym. Za główne obszary „nieszczelności” w systemie podatkowym wskazano lukę podatkową w konstrukcji podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które uznano za największe zagrożenie dla polityki fiskalnej państwa. Wywód prowadzony jest począwszy od określenia przyczyn luki podatkowej, dalej – wskazania możliwej metodyki jej przeciwdziałania, a następnie oceny kierunku regulacji podatkowo relewantnych zdarzeń obrotu gospodarczego, których konsekwencją jest zjawisko określane jako uszczuplenie podatków. Praca stanowi zestawienie możliwych środków kontrreakcji na wystąpienie w rzeczywistości społeczno-gospodarczej zdarzeń, które należy kwalifikować jako nadużycia systemu podatkowego. W niniejszej pracy wskazano mechanizmy przeciwdziałania luce podatkowej właściwe dla konstrukcji prawnej i specyfiki określonego podatku. Celem niniejszej pracy jest określenie efektywnego prawnie i ekonomicznie modelu systemu podatkowego. Został on określony w pracy jako „przyjazny system podatkowy”, która to nazwa odpowiada doktrynalnemu pojęciu „racjonalnego systemu podatkowego”. Dyskurs prowadzony jest w sposób dwutorowy – z jednej strony praca czyni wskazanie na kryteria prawne właściwe systemowi podatkowemu, z drugiej strony zaś artykułuje aksjomaty ekonomiczne konieczne do istnienia systemu efektywnego. W pracy tej podjęto próbę definicji pojęcia tzw. szczelnego systemu podatkowego, opowiadając się za jego kwalifikacją w ramach ujęcia ilościowego efektywności (organizational performance). W pracy wskazano, że efektywność systemu podatkowego konstruować należy w oparciu o dwa elementy: primo – efektywność ekonomiczną konstrukcji systemu podatkowego, secundo – efektywność fiskalną systemu podatkowego. Warunkiem sine qua non istnienia efektywnego systemu podatkowego uznano skuteczne przeciwdziałanie zjawisku luki podatkowej. W pracy podkreślono, iż dobór środków reakcji prawnej na jej wystąpienie nie może zachwiać postulowanego w doktrynie kompromisu celów fiskalnych i pozafiskalnych opodatkowania. W pracy wysunięto hipotezę, że ów kompromis nie został jednak zachowany przez aktualnego prawodawcę, który wprowadza w przewadze rozwiązania korzystne dla fiskusa, a niekorzystne dla podatników. Biorąc pod uwagę ów rygoryzm regulacyjny, niniejsza praca klasyfikuje rozwiązania prawa polskiego jako właściwe dla modelu „opresyjnego” systemu podatkowego

Uzyskany tytuł:

licencjat

Stopień studiów:

Studia Stacjonarne Ekonomii I stopnia

Dyscyplina:

ekonomia

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Data złożenia:

2018

Typ zasobu:

praca licencjacka

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.pl:94110

Język:

pol

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Rafał Kowalski

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-01-08

Data dodania obiektu:

2019-01-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 968

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/100606

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji