PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej

Alternative title:

Administrative law as a tool of Prevention of Corruption of Public Administration Officials

Creator:

Kozłowska, Małgorzata Klaudia

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

prawo administracyjne   korupcja   funkcjonariusze administracji publicznej

Abstract:

Administracja publiczna postrzegana jest jako jedna z dziedzin życia wysoce zainfekowana występowaniem korupcji. Głównym nośnikiem korupcji w administracji publicznej, a zatem przyczyną jej występowania, jest człowiek – urzędnik, funkcjonariusz publiczny, który poprzez swoje postępowanie dopuszcza czy prowokuje zaistnienie procederu korupcyjnego. Wyodrębniono kilka obszarów prewencji skierowanych do funkcjonariuszy administracji publicznej, a mianowicie: 1) ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, 2) obowiązek składania oświadczeń majątkowych, 3) ograniczenia i obowiązki związane z podjęciem dodatkowej działalności, w tym działalności zarobkowej, łączeniem stanowisk i mandatu, 4) zakaz łączenia stanowisk, funkcji i mandatu, 5) zapewnienie transparentnego środowiska pracy funkcjonariusza publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ruczkowski, Piotr. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka   e-książka   książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-34-5 (druk)  
ISBN 978-83-66601-35-2 (online)

DOI:

10.34616/23.21.003

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 175)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Klaudia Kozłowska

Autor opisu:

WR U/PAdal