Obiekt

Tytuł: Badanie autentyczności testamentu holograficznego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2004

Abstrakt:

Główny przedmiot rozważań stanowiła wartość diagnostyczna badań autentyczności testamentu holograficznego, czyli prawdopodobieństwo podjęcia poprawnej decyzji o identyczności identyfikowanych przedmiotów. Badania autentyczności testamentu holograficznego, które objęto zakresem rozparwy, dotyczą okresu dwudziestoletniego, lat 1982-2002. Materiał badawczy, to akta spraw cywilnych, Okres, o jaki oparto się badając dokumenty, dał zaś podstawy do wyodrębnienia sposobów fałszerstw najczęściej pojawiających się przy testamentach, a także pozwoli na analizę zachowań decydenta procesowego w trakcie wykonywania ekspertyzy przez biegłego oraz określił w sposób wyraźny wpływ ekspertyzy kryminalistycznej na decyzję organów orzekających. Badaniami objęto 1681 testamentów, w tej liczbie 839 testamentów wskazywanych jako testamenty holograficzne, zaś liczba ta ulegała dalszemu zmniejszeniu, kiedy wyłączono sprawy, w których doszło do wydania opinii w zakresie autentyczności przedłożonego w sprawie testamentu. Wydaje się iż, zarówno sama liczba spraw objętych badaniem, jak i specyfika tych spraw oraz koncentracja uwagi na jednym tylko rodzaju testamentów, to czynniki, które mogą pozwolić na uzyskanie obiektywnych wyników badań. Celem rozprawy było zbadanie aspektów autentyczności testamentu holograficznego w świetle prawa rozumianego w sposób szeroki. Nie zakładano przy tym z góry zakresu i treści tego obrazu. Starano się dokonać rekonstrukcji metodologicznej pewnych aspektów procesu badawczego testamentów holograficznych. Rozprawa ma charakter porządkujący, mający uzmysłowić osobom, na co dzień zajmującym się, z racji wykonywanego zawodu, powagę i potrzebę wykonywania badań autentyczności testamentu holograficznego wyłącznie przez osoby posiadające w tym zakresie wiadomości specjalne. W pracy poruszono zagadnienia związane z teorią dokumentu, jakim jest testament, technikę sporządzania testamentu, podjęto próbę usystematyzowania metod fałszerstwa testamentu holograficznego oraz omówiono systematykę ekspertyzy autentyczności testamentu holograficznego.

Uzyskany tytuł:

doktor nauk prawnych w zakresie prawa

Dyscyplina:

nauki prawne

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji

Data akceptacji:

2004-06-28

Typ zasobu:

ebook ; rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-04-8 ; oai:bibliotekacyfrowa.pl:22295

Język:

pol

Powiązanie:

DVD PAD00001 ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; 1)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść ; kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Cyfrowa Biblioteka Prawnicza 2008 & Katarzyna Liżyńska

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2016-09-23

Data dodania obiektu:

2008-04-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

19 977

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/14225

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji