Object

Title: Kobiety – sprawczynie przestępstw : wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kobiety – sprawczynie przestępstw : wybrane aspekty

Alternative title:

Women perpetrators of crime. Selected aspects

Creator:

Brzezińska, Joanna   Habzda-Siwek, Ewa

ORCID:

0000-0002-5030-3363   0000-0001-9524-8866

Subject and Keywords:

female crime   criminological theories   homicide   infanticide   domestic violence   statistical anlysis  
przestępczość kobiet   teorie kryminologiczne   zabójstwo   dzieciobójstwo   przemoc domowa   analizy statystyczne

Abstract:

The book presents reflections on women - perpetrators of crime from several complementary perspectives. The theoretical part presents diverse criminological theories that may be helpful in explaining the phenomenon of women's crime, with particular emphasis on the so-called integrated concept. The next part of the paper presents the most important criminal law and criminological issues concerning several categories of crimes committed by women. The analysis covers, inter alia, crimes against life and health (homicide, infanticide), crimes against property, traffic offences, as well as some offences related to domestic violence. The third chapter is devoted to the characteristics of the structure and dynamics of women’s crime in Poland based on data from court statistics made available by the Ministry of Justice. The last part presents selected criminal cases of homicides committed by women. The issues presented in the book made it possible to outline the various determinants of the phenomenon of women's crime. Their explanation was intended to provide a comprehensive view of the phenomenon under study and its accompanying mechanisms.  
W książce zaprezentowano rozważania dotyczące kobiet – sprawczyń przestępstw z kilku dopełniających się perspektyw. W części teoretycznej przedstawione zostały zróżnicowane teorie kryminologiczne, które mogą być pomocne w wyjaśnianiu zjawiska przestępczości kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji tzw. zintegrowanych. W kolejnej części pracy omówiono najważniejsze zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne dotyczące kilku kategorii przestępstw popełnianych przez kobiety. Analizie poddano m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, dzieciobójstwo), przeciwko mieniu, drogowe, a ponadto niektóre z przestępstw, towarzyszących zjawisku przemocy domowej. Rozdział trzeci poświęcony został charakterystyce struktury i dynamiki przestępczości kobiet w Polsce w oparciu o dane ze statystyk sądowych, udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatniej części przedstawione zostały wybrane przypadki spraw karnych dotyczące zabójstw, których sprawczyniami były kobiety. Przedstawione w książce zagadnienia umożliwiły nakreślenie zróżnicowanych uwarunkowań zjawiska przestępczości kobiet. Ich wyjaśnienie miało na celu kompleksowe spojrzenie na badany fenomen oraz towarzyszące mu mechanizmy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sienkiewicz, Zofia. Rec.   Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132928   doi:10.34616/142661       ISBN 978-83-66601-67-3 (druk)   ISBN 978-83-66601-68-0 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 191)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Brzezińska, Ewa Habzda-Siwek

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2022

In our library since:

Dec 22, 2021

Number of object content hits:

8 275

Number of object content views in PDF format

8445

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142661

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information