Object

Title: Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim - Addenda

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Mazurkiewicz, Jacek

Description:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Prawa Cywilnego, 2011

Abstract:

Rozprawa dotyczy problematyki ochrony dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim. Zawiera wprowadzenie do takiej ochrony w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie o aktach stanu cywilnego, prawie prasowym, prawie dotyczącym reklamy i prawie karnym. Obszernie odnosi się do wskazanej problematyki w sensu largo prawie autorskim, w tym prawie do korespondencji oraz prawie do wizerunku. Także obszernie przedstawia to zagadnienie na gruncie prawa handlowego, prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa administracyjnego, w szczególności prawa cmentarnego oraz ustawy przewidującej ochronę niektórych dóbr osobistych Fryderyka Chopina. Dokonana analiza wykorzystuje przede wszystkim orzecznictwo sądów polskich oraz polskie piśmiennictwo prawnicze. Autor stoi na stanowisku akceptującym istnienie oraz ochronę post mortem dóbr osobistych człowieka. Podejmuje próbę teoretycznej interpretacji takiej ochrony. Proponuje zmiany de lege ferenda mające za cel jej rozszerzenie. Także takie, które dotyczą zmiany kręgu osób uprawnionych do dochodzenia tej ochrony; sugeruje także dopuszczalność powoływania kuratora, który mógłby dochodzić takiej ochrony w przypadkach zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych zmarłego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ; Pazdan, Maksymilian (1936- ). Rec. ; Błeszyński, Jan. Rec. ; Gniewek, Edward (1947- ). Rec. ; Panowicz-Lipska, Janina. Rec.

Date:

2010

Resource Type:

książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.pl:34569 ; ISBN 978-83-61370-20-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 1) ; (E-Monografie)

WUL Catalog:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Jacek Mazurkiewicz

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2016

In our library since:

May 5, 2010

Number of object content hits:

1 349

Number of object content views in PDF format

1468

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/28043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information