Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Namslauer Stadtblatt. Täglich erscheinende Zeitung für Stadt und Kreis Namslau. Amtlicher Anzeiger für die städtischen Behörden 1927-02-22 Jg.55 Nr 44

Alternative title:

Namslauer Stadtblatt. Amtlicher Anzeiger für die städtischen Behörden ; Namslauer Stadtblatt. Zugleich Amtlicher Anzeiger für die städtischen Behörden

Subject and Keywords:

Śląsk ; czasopisma niemieckie ; czasopisma śląskie

Description:

Pismo informacyjno-rozrywkowe wydawane przez Oskara Opitza w Namysłowie. Początkowo tygodnik, w latach 1873 - 1923 wydawane 2 razy w tygodniu (z wyjątkiem roku 1919, kiedy ukazywało się 3 razy w tygodniu), od 1923 - 6 razy, a od roku 1924 codziennie. Od 1899 także oficjalny biuletyn miejski, z odpowiednim podtytułem: Zugleich Amtlicher Anzeiger für die städtischen Behörden. W 1912 roku zmiana podtytułu: Amtlicher Anzeiger für die städtischen Behörden. Dodatek (od 1938 roku): Grenzlandheimat. Heimatblätter für Stadt und Kreis Namslau. Beilage des “Namslauer Stadtblattes”.

Digitisation sponsor:

MNiSW - projekt Nr 740/P-DUN/2015

Publisher:

Oskar Opitz

Date:

1927-02-22

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Source:

GSL P 31148 IV

Language:

ger

Relation:

Mf. 42788

Rights Management:

Domena publiczna

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

BUWr Kolekcja Śląsko-Łużycka

Autor opisu:

ac