Obiekt

Tytuł: Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane

Twórca:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

Temat i słowa kluczowe:

bulling   posttraumatic stress disorder   Blue Card   aggression   victim of violence   perpetrator of violence  
przemoc   zespół stresu pourazowego   Niebieska Karta   agresja   ofiara przemocy   sprawca przemocy

Abstrakt:

Celem monografii jest prezentacja problematyki związanej z przemocą wobec słabszych. Przemoc jest zjawiskiem powszechnie napiętnowanym, dotkliwie doświadczającym osoby słabsze i niesamodzielne. W życiu społecznym i politycznym wzbudza ono coraz większe zainteresowanie, które jest współmierne do dezaprobaty wyrażanej wobec tego tragicznego w skutkach procederu. W książce wybrano do analizy określone kwestie związane z przedmiotową tematyką. Podjęto się próby zdefiniowania „przemocy”, wskazano jej przyczyny, źródła i rodzaje (przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i przemoc przez zaniedbanie). Zwrócono także uwagę na skutki przemocy oraz środki, które pozwolą jej zapobiegać. Do takich środków zaliczono między innymi zakaz zbliżania się do ofiary. Podkreślono, iż sytuacja doświadczania przemocy jest nie tylko jednorazowym, trudnym zdarzeniem w życiu osoby jej doznającej, mimo odmiennych odczuć społecznych. Skutkiem przemocy jest zaburzenie stresu pourazowego (PTSD). Szczegółowej analizie poddano procedurę „Niebieskiej Karty” oraz unijny program Daphne. W monografii skupiono się na trzech grupach, mianowicie kobietach, dzieciach i zwierzętach, które najczęściej stają się ofiarami przemocy. Sama przemoc zawsze jest wypadkową nierównowagi sił występujących po stronie ofiary i sprawcy, a co za tym idzie ofiarą jest zawsze słabsza strona uwikłana w tę patologię. Te trzy grupy, opisane w monografii potraktowano stereotypowo, jednocześnie pokazano, iż kobiety i dzieci mogą również występować w roli sprawców przemocy. Rozważania na temat przemocy, w szczególności zaś na temat jej ofiar zamyka rozdział poświęcony zwierzętom. W cyklu przemocowym zwierzęta są traktowane jako najsłabsze ogniwo, zaś ludziom czerpiącym satysfakcję ze stosowania przemocy ich dręczenie ciągle jeszcze uchodzi bezkarnie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Sierpowska, Iwona. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:80015   ISBN 978-83-65431-65-3

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 99)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

8 wrz 2022

Data dodania obiektu:

21 lis 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

124 575

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

166295

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/85031

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji