Object

Title: Bibliotherapy Review 2018, vol. VIII ; Przegląd Biblioterapeutyczny 2018, Tom VIII

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bibliotherapy Review 2018, vol. VIII  
Przegląd Biblioterapeutyczny 2018, Tom VIII

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Subject and Keywords:

bibliotherapy   art therapy   literary   clinical psychology   special education   medicine   librarianship  
arteterapia   medycyna   biblioterapia   pedagogika specjalna   literaturoznawstwo   bibliotekoznawstwo   psychologia kliniczna

Abstract:

There is a progressive change in recent years in the Polish bibliotherapy, that forces the need for a scientific journal, where works depicting the main currents of polish bibliotherapeutic thought can be published. Responding to these needs and expectations the biannual journal The Bibliotherapy Review has been published by the Institute of Psychology at University of Wrocław. First of all, there are published articles about topics included in the program of the Postgraduate Studies of Bibliotherapy at University of Wrocław. Editorial Board and the Editors are intended to guide the journal into the modern direction and way of thinking about bibliotherapy and work of bibliotherapists.   Published by Department of Psychology Faculty of Historical and Pedagogical Sciences University of Wrocław.  
Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.   Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Library of Department of Psychology, University of Wrocław   Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Redaktor

Date issued:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Medium:

pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:89941   ISSN 2391-971X

Language:

pol   eng

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław   Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Oct 4, 2018

Number of object content hits:

640

Number of object content views in PDF format

856

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/95881

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Przegląd Biblioterapeutyczny 2018, Tom VIII Sep 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information