Object

Title: Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych

Alternative title:

Economic efficiency and effectiveness in actions of economic administration bodies towards public entrepreneurs

Creator:

Gola, Jan

ORCID:

0000-0001-9236-9259

Subject and Keywords:

economic efficiency   effectiveness   public enterpreneurs   public property   management   economic law  
gospodarność   efektywność   przedsiębiorcy publiczni   zarząd mieniem publicznym   publiczne prawo gospodarcze

Abstract:

The monograph concerns the activities of economic administration bodies undertaken against public entrepreneurs, which refer to two criteria - economic efficiency and effectiveness. The main research objectives of the study include the indication of the relationship between these criteria. An important issue is to isolate the dependencies in their mutual interaction and to mark the place of their occurrence. The differences in the essence of the title criteria were emphasized, as well as the common effects of their reference to public entrepreneurs. The second main research goal of this monograph is also to show the fields in which the title criteria are expressed or influence on the exercise of competences of economic administration bodies towards public entrepreneurs. The study presents legal instruments that are used to ensure the economic efficiency and effectiveness of the activities of economic administration bodies. Their specificity and influence on the functioning of the economic system of the state were presented.  
Monografia dotyczy działań organów administracji gospodarczej podejmowanych wobec przedsiębiorców publicznych, które odnoszą się do dwóch kryteriów – gospodarności i efektywności. Do zasadniczych celów badawczych opracowania należy zaliczyć wskazanie na relację występującą między tymi kryteriami. Ważną kwestią jest wyodrębnienie zależności w ich wzajemnym oddziaływaniu i zaznaczenie miejsca ich występowania. Zaakcentowane zostały odmienności odnoszące się do istoty tytułowych kryteriów, a także wspólne skutki ich odniesienia do przedsiębiorców publicznych. Drugim głównym celem badawczym niniejszej monografii jest także ukazanie, na jakich polach wyrażają się, czy też oddziałują, tytułowe kryteria na wykonywanie kompetencji organów administracji gospodarczej wobec przedsiębiorców publicznych. W opracowaniu ukazane zostały instrumenty prawne, które służą zapewnianiu realizacji gospodarności i efektywności w działalności organów administracji gospodarczej. Przedstawiona została ich swoistość i wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarczego państwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kania, Michał. Rec.   Przybylska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132920   doi:10.34616/142120       ISBN 978-83-66601-65-9 (druk)   ISBN 978-83-66601-66-6 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 190)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jan Gola

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2022

In our library since:

Dec 20, 2021

Number of object content hits:

1 387

Number of object content views in PDF format

1425

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142120

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information