Object

Title: Deterytorializacja administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Deterytorializacja administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej

Alternative title:

Deterritorialization of public administration in the European legal space

Creator:

Kowalczyk, Barbara

ORCID:

0000-0001-8012-1985

Subject and Keywords:

public administration   EU integrated administration   european legal space   territoriality   deterritorialization   administrative law   jurisdiction  
administracja publiczna   zintegrowana administracja UE   europejska przestrzeń prawna   terytorialność   deterytorializacja   prawo administracyjne   jurysdykcja

Description:

The dissertation aims to examine the problem of the territoriality of public administration in the European Union. So far, the principle of territoriality of public administration has not been addressed in legal writings, although the territory as a factor determining public administration belongs to the fundamental ones. The task of the book is to analyze the essence, scope, and effects of changes in the territoriality of public administration. The legal and territorial framework for the shift in this area is the European legal space. Entrusting public authority to the EU and creating relations between public administration and the organization, and through it with the other Member States, is a factor contributing to changes in the state administration regarding the territorial scope of its operation. The primary research thesis of the work is the claim that the paradigm of territoriality of public administration in the European legal space has changed due to the development of an integrated EU administration. Changes taking place in the relation: public administration, administrative law, and territory are related to cross-border administrative cooperation, which allows implementing the freedoms of European spaces "without internal borders" guaranteed to EU citizens while contributing to the opening of the state's territory to the activities of supra-state European administration and public administration authorities of other Member States. The concept of deterritorialization of public administration expresses a shift in the paradigm of territoriality of public administration in the European legal space. It plays a descriptive role and intends to provide orientation in the development of public administration in the EU.

Abstract:

Celem pracy jest zbadanie zagadnienia terytorialności administracji publicznej w Unii Europejskiej. Jak dotąd, cecha (zasada) terytorialności administracji publicznej nie stanowiła przedmiotu szczególnego zainteresowania doktryny prawa administracyjnego, choć terytorium jako czynnik wyznaczający administrację publiczną należy do fundamentalnych. Zadaniem pracy jest w szczególności ustalenie istoty, zakresu i skutków zmian w obszarze terytorialności administracji publicznej, dla których ramy prawne i terytorialne stanowi europejska przestrzeń prawna. Powierzenie władzy publicznej i powiązanie administracji publicznej z Unią Europejską, a przez nią z innymi państwami członkowskimi, jest czynnikiem sprawczym przemian administracji państwowej w sferze terytorialnego zakresu jej działania. Podstawową tezą badawczą pracy jest twierdzenie o zmianie paradygmatu terytorialności administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej, która nastąpiła w związku z rozwojem zintegrowanej administracji UE. Zmiany zachodzące w relacji: administracja publiczna, prawo administracyjne i terytorium, mają związek z transgraniczną współpracą administracyjną, która pozwala urzeczywistniać swobody europejskich przestrzeni „bez granic wewnętrznych” gwarantowane obywatelom UE, przyczyniając się jednocześnie do otwarcia terytorium państwa na działalność podmiotów administracji pozapaństwowej i administracji publicznej innych państw członkowskich. Wyrażeniu zmiany paradygmatu terytorialności administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej służy pojęcie deterytorializacji administracji publicznej, które pełni rolę opisową, a także ma zapewnić orientację w kierunku rozwoju administracji publicznej w UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pierzchała, Ewa. Rec.   Suwaj, Robert. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132319   ISBN 978-83-66601-75-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-76-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.043

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 195)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Kowalczyk

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 16, 2021

In our library since:

Dec 16, 2021

Number of object content hits:

935

Number of object content views in PDF format

965

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142724

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information