Object

Title: Prywatyzacja podmiotów leczniczych a prawo do ochrony zdrowia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prywatyzacja podmiotów leczniczych a prawo do ochrony zdrowia

Alternative title:

Privatization of the medical entities with a reference to the right to healthcare

Creator:

Raduła, Michał

ORCID:

0000-0002-9527-966X

Subject and Keywords:

healthcare law   privatization   medical entities   public subjective right  
prawo ochrony zdrowia   prywatyzacja   podmioty lecznicze   publiczne prawo podmiotowe

Abstract:

The main purpose of this book is a legal analysis of a legal position of the units, with a reference to the privatization of the medical entities. The Constitution of the Republic of Poland in article 68 paragraph 1, provides that every unit has a right to healthcare. In the Polish jurisprudence there is no absolute consent, that the right to healthcare should be qualified as a public subjective right. After the verification, if the right to healthcare is a public subjective right, the second – and the main – purpose was the answer about the change of the legal position of the units, with a reference to the privatization of the medical entities. The Author was focused especially on the privatization of the Independent Public Healthcare Center (SPZOZ – operating under the Healthcare Institutions Law), because this entities are primary in the Polish public healthcare system.  
Publikacja zawiera analizę sytuacji prawnej jednostki (pacjenta) i jej modyfikacji na skutek procesów prywatyzacyjnych w ochronie zdrowia. Przedmiotem badań ujętych w publikacji były w szczególności przekształcenia organizacyjne i własnościowe Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, albowiem te podmioty lecznicze należy uznać za filary krajowego systemu opieki zdrowotnej. Autor dokonuje także weryfikacji natury prawa do ochrony zdrowia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust. 1 stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W literaturze prawniczej występują różne poglądy na temat natury normatywnej powyższej regulacji. Pojawiają się rozbieżności w zakresie kwalifikacji prawa do ochrony zdrowia do katalogu publicznych praw podmiotowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicki, Henryk. Rec.   Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132931   ISBN 978-83-66601-73-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-74-1 (online)

DOI:

10.34616/23.21.044

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 194)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał Raduła

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2022

In our library since:

Dec 23, 2021

Number of object content hits:

1 131

Number of object content views in PDF format

1191

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information