Object

Title: Jedność i podział władzy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jedność i podział władzy

Alternative title:

Unity and disunity of power

Creator:

Ławniczak, Artur (1960- )

ORCID:

0000-0002-0611-7176

Subject and Keywords:

power   state   unity   disunity  
władza   podział   państwo   jedność

Description:

Opracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu, dualizmu, trializmu etc., co wynika zarówno z kreatywności rodzaju ludzkiego, jak i konfesyjno-cywilizacyjnych uwarunkowań. Szatkowanie rudymentarnie jednolitego modelu władania jest realizowane w wielu wariantach, w naszych czasach niejednokrotnie powielających lockowsko-monteskiuszowski dogmat konieczności instalowania wewnątrz aparatu władania instytucjonalnych zabezpieczeń, mających uniemożliwić absolutyzację ustroju. Tym niemniej nie jest możliwa konsekwentna, czy też radykalna aplikacja tego przesłania, gdyż zabieg taki doprowadziłby do anihilacji państwowości, niemogącej istnieć bez sporej dozy niepodważalnie skoncentrowanego władania.

Abstract:

The book is dedicated to one of main problems in the area of political law, that is the issue of doctrinal unity or, alternatively, disunity of power. We can see this problem in the Carl Schmitt’s concept of the secondary nature of state law in relation to theological and canonical findings. We conclude that we must first look at the problem of the unity or disunity of power at the theistic ground. There are many different models that are applied at the terrestrial level. There we observe the occurrence of legal-political monism, dualism, trialism, etc., which results both from the creativity of the human race and confessional-civilizational conditions. The division of the unified model of power is realized in many variants, often reproducing the Locko-Monteskian dogma of the necessity of introducing institutional safeguards inside the system of power to prevent the absolutization of the system. Nevertheless, the radical implementation of this idea probably shall anihilate the statehood, which cannot exist without unquestionably centralized power.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Dudek, Dariusz. Rec.   Olechno, Artur. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:133287   ISBN 978-83-66601-77-2 (druk)   ISBN 978-83-66601-78-9 (online)

DOI:

10.34616/23.21.045

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 196)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Artur Ławniczak

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2022

In our library since:

Jan 12, 2022

Number of object content hits:

826

Number of object content views in PDF format

767

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/143474

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Jedność i podział władzy Jul 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information