PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA

Autor:

Machaj, Łukasz

Temat i słowa kluczowe:

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ; Sąd Najwyższy ; orzecznictwo ; wypowiedzi symboliczne ; ograniczenie wolności słowa ; speech plus ; komunikacja werbalna ; ekspresje symboliczne ; test O'Briena ; wolność słowa ; Pierwsza poprawka do Konstytucji USA

Opis:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2012

Abstrakt:

Przedmiotem monografii jest zagadnienie tzw. wypowiedzi symbolicznych (zachowań ekspresyjnych) w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wydanym na podstawie pierwszej i czternastej poprawki do konstytucji, zabraniających władzom państwowym na wszystkich szczeblach ograniczania wolności słowa. W najogólniejszym sensie pod pojęciem „wypowiedzi symbolicznej" należy rozumieć zachowanie niewerbalne, które wyraża określone poglądy, idee bądź też emocje działającego podmiotu. Głównym zamierzeniem badawczym autora jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie Sąd Najwyższy USA jest skłonny objąć ten rodzaj aktywności komunikacyjnej gwarancjami dotyczącymi wolności słowa, które w porządku normatywnym Stanów Zjednoczonych sięgają bardzo daleko. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor proponuje także mówiąc precyzyjniej, rekonstruuje w oparciu o badane rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego - paradygmatyczny model postępowania w sprawach związanych z ekspresja symboliczną.

Miejsce wydania:

Wrocław

Uzyskany tytuł:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Dyscyplina:

nauki prawne

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Współtwórca:

Izdebski, Hubert (1947- ). Rec. ; Małajny, Ryszard Mariusz (1953- ). Rec. ; Sylwestrzak, Andrzej (1942- ). Rec.

Data:

2011

Data akceptacji:

2012-04-23

Typ zasobu:

e-książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identyfikator:

978-83-61370-68-0

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 3) ; (E-Monografie)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść ; kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Łukasz Machaj

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm