PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wschodnioznawstwo 2015 (1)

Temat i słowa kluczowe:

Rosja ; Ukraina ; Arktyka ; Kanada ; stosunki rosyjsko-ukraińskie ; stosunki chińsko-rosyjskie ; stosunki chińsko-ukraińskie ; polityka zagraniczna ; polityka bezpieczeństwa ; Czechy ; bezpieczeństwo ; Niemcy ; kościoły ; Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” ; Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ; Iran ; partie religijne ; Izrael ; chrześcijanie ; Koran ; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ; Białoruś ; A. Łukaszenko ; kolorowe rewolucje ; Wietnamczycy ; konflikt etniczny ; mniejszość niemiecka ; mniejszość polska ; Litwa ; Romowie ; Centralne Biuro Antykorupcyjne ; Ujgurzy ; Xinjiang ; Dagestan ; antyterroryzm ; społeczeństwo informacyjne ; prawo konfliktów zbrojnych

Abstrakt:

Wydawany przez Zakład Badań Wschodnich od 2007 r. rocznik „Wschodnioznawstwo” powstał jako forum debaty nad wielowymiarowością przemian w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Koncepcja merytoryczna periodyku zrodziła się dzięki profesorom Zdzisławowi J. Winnickiemu oraz Walentemu Balukowi, którzy redagowali wspólnie pierwsze trzy tomy, wydane jeszcze z formalnego punktu widzenia jako odrębne monografie, ale już pod szyldem „Wschodnioznawstwa”. Od 2010 r. rocznik posiada status czasopisma naukowego, a dwa lata później trafiło na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto periodyk jest indeksowany w krajowych i międzynarodowych bazach, takich jak Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum czy Polska Bibliografia Naukowa. Profil naukowy periodyku, który konsekwentnie jest realizowany od początku działalności „Wschodnioznawstwa”, koncentruje się wokół dziedziny nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie. Ogromnym atutem rocznika jest jego umiędzynarodowienie, które przejawia się zarówno w aspekcie składu rady naukowej, recenzentów, jak i autorów tekstów zamieszczanych na łamach „Wschodnioznawstwa” w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Do tej pory na kartach periodyku publikowali naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

czasopismo

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISSN 2082-7695

Język:

pol ; eng ; biał

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

jk