Wyszukiwanie publikacji

Wyszukiwanie - umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wszystkich bądź tylko wybranych kolekcji dostępnych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmiana bieżącej kolekcji (lewy panel Biblioteka) powoduje automatyczną zmianę (zawężenie bądź rozszerzenie) kolekcji przeszukiwanych publikacji.

Przy wyszukiwaniu nie są uwzględniane znaki diakrytyczne, system zastępuje je literami alfabetu łacińskiego. Lista wyszukanych dokumentów zawiera publikacje, w których odszukane zostało słowo lub jego fragment. Np. efektem poszukiwań "więc" będą publikacje zawierające zarówno 'wiec' jak i 'wieczór'.

Do dyspozycji czytelnika oddano trzy sposoby dotarcia do informacji poprzez:

Wyszukiwanie ogólne - polega na wyborze konkretnego indeksu spośród zaproponowanych w rozwijanym oknie wyboru i wpisaniu terminu wyszukiwawczego. Dokumenty można wyszukiwać m.in. przez dowolne słowa występujące w treści publikacji lub w dowolnych polach opisu bibliograficznego, np. w polach tytułu, autora. Opcja „Opis bibliograficzny” lub „treść” umożliwia wyszukanie wprowadzonego terminu zarówno w opisie bibliograficznym, jak i w treści dokumentu opublikowanego w bibliotece.

Wyszukiwanie w indeksach - umożliwia przeglądanie dostępnych publikacji w układzie według tytułów, autorów lub słów kluczowych (charakteryzujących zawartość dokumentu). W każdym indeksie hasła ułożone są alfabetycznie. Przeglądanie indeksu można rozpocząć od dowolnej litery alfabetu.

Wyszukiwanie w katalogu - dostępne także po wyborze opcji „Katalog” - pozwala na tworzenie rozbudowanego zapytania, np. składającego się z kilku terminów wyszukiwawczych połączonych operatorami: AND, OR lub NOT, ale przeszukiwane są jedynie pola opisu bibliograficznego dokumentu.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji