Object

Title: Przegląd Biblioterapeutyczny 2020, Tom X

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd Biblioterapeutyczny 2020, Tom X

Alternative title:

Bibliotherapy Review 2020, vol. X   Bibliotherapy during the COVID-19 pandemic  
Biblioterapia w czasie pandemii COVID-19

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Subject and Keywords:

bibliotherapy   music therapy   remniscence bibliotherapy   narrative therapy   narrative thinking   fairy tales   books   poetry therapy   song   COVID-19   coronavirus   school libraries   pedagogical libraries   public libraries  
biblioterapia   muzykoterapia   biblioterapia reminiscencyjna   terapia narracyjna   myślenie narracyjne   bajki dla dzieci   książki dla dzieci   poezja   piosenki   COVID-19   koronawirus   biblioteki szkolne   biblioteki publiczne

Abstract:

There is a progressive change in recent years in the Polish bibliotherapy, that forces the need for a scientific journal, where works depicting the main currents of polish bibliotherapeutic thought can be published. Responding to these needs and expectations the biannual journal The Bibliotherapy Review has been published by the Institute of Psychology at University of Wrocław. First of all, there are published articles about topics included in the program of the Postgraduate Studies of Bibliotherapy at University of Wrocław. Editorial Board and the Editors are intended to guide the journal into the modern direction and way of thinking about bibliotherapy and work of bibliotherapists.   Published by Department of Psychology Faculty of Historical and Pedagogical Sciences University of Wrocław.  
Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.   Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Table of contents:

Kiriakos Chatzipentidis: Directions of bibliotherapeutic activities of selected public and school libraries during the COVID-19 pandemic in Poland, pp. 13-20
Kiriakos Chatzipentidis: The variety of fairy tales and books about the COVID-19 pandemic in the bibliotherapeutic perspective, pp. 21-35
Kiriakos Chatzipentidis: Possibilities of using selected poems about the COVID-19 pandemic in bibliotherapy, pp. 36-40
Kiriakos Chatzipentidis: Songs about the COVID-19 pandemic as bibliotherapeutic and music therapy material, pp. 41-50
Wita Szulc: Life story as an active bibliotherapy : narrative-reminiscence therapy, pp. 51-62
Dagmara Łupicka-Szczęśnik: Various threads of personal work in the time of the COVID-19 pandemic, pp. 63-76
Marco Dalla Valle: E-bibliotherapy: esperienze empiriche di biblioterapia online durante la pandemia da COVID-19, pp. 77-84
 
Kiriakos Chatzipentidis: Kierunki działań biblioterapeutycznych wybranych bibliotek publicznych i szkolnych podczas pandemii COVID-19 w Polsce, s. 13-20
Kiriakos Chatzipentidis: Różnorodność bajek i książek o pandemii COVID-19 w perspektywie biblioterapeutycznej, s. 21-35
Kiriakos Chatzipentidis: Możliwości zastosowania w biblioterapii wybranych wierszy o pandemii COVID-19, s. 36-40
Kiriakos Chatzipentidis: Piosenki o epidemii COVID-19 jako materiał biblioterapeutyczny i muzykoterapeutyczny, s. 41-50
Wita Szulc: Opowiadanie historii życia jako biblioterapia aktywna : terapia narracyjno-reminiscencyjna, s. 51-62
Dagmara Łupicka-Szczęśnik: Różnorodne wątki pracy osobistej w dobie pandemii COVID-19, s. 63-76
Marco Dalla Valle: E-bibliotherapy: esperienze empiriche di biblioterapia online durante la pandemia da COVID-19, 77-84

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Library of Department of Psychology, University of Wrocław  
Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chatzipentidis, Kiriakos. Redaktor

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo   dokument elektroniczny

Medium:

pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:129206   ISSN 2391-971X   ISBN 978-83-962640-0-8

Language:

pol   eng

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław  
Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

K.C.   B.Z.

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Sep 30, 2021

Number of object content hits:

323

Number of object content views in PDF format

335

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/139894

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Przegląd Bilioterapeutyczny 2020, Tom X Sep 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information