Object

Title: Bibliotherapy Review 2021, vol. XI ; Przegląd Biblioterapeutyczny 2021, Tom XI

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bibliotherapy Review 2021, vol. XI  
Przegląd Biblioterapeutyczny 2021, Tom XI

Alternative title:

Bibliotherapy and Art Therapy  
Biblioterapia i Arteterapia

Group publication title:

Bibliotherapy Review  
Przegląd Biblioterapeutyczny

Subject and Keywords:

bibliotherapy   art therapy   Wita Szulc  
biblioterapia   arteterapia   Wita Szulc

Abstract:

There is a progressive change in recent years in the Polish bibliotherapy, that forces the need for a scientific journal, where works depicting the main currents of polish bibliotherapeutic thought can be published. Responding to these needs and expectations the biannual journal The Bibliotherapy Review has been published by the Institute of Psychology at University of Wrocław. First of all, there are published articles about topics included in the program of the Postgraduate Studies of Bibliotherapy at University of Wrocław. Editorial Board and the Editors are intended to guide the journal into the modern direction and way of thinking about bibliotherapy and work of bibliotherapists.   Published by Department of Psychology Faculty of Historical and Pedagogical Sciences University of Wrocław.  
Wobec postępujących zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w polskiej biblioterapii, zaistniała potrzeba wydawania czasopisma naukowego, którego zadaniem byłoby publikowanie prac przedstawiających główne nurty polskiej myśli biblioterapeutycznej. Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje półrocznik zatytułowany „Przegląd Biblioterapeutyczny”. Przede wszystkim zamieszczane w nim są artykuły o tematyce przewidzianej w programie Studiów Podyplomowych Biblioterapii. Rada Naukowa i Redakcja „Przeglądu Biblioterapeutycznego” zamierzają nadać czasopismu kierunek odzwierciedlający nowoczesny sposób myślenia o biblioterapii i pracy biblioterapeutów.   Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Table of contents:

Kiriakos Chatzipentidis, Wita Szulc (1941-2021), pp. 12-19.
Wita Szulc, Health and quality of life as goals of therapy through of arts. Contribution to reflection on the interdisciplinary character of arts therapies, pp. 20-30.
Wita Szulc, Bibliotherapy in context of Creative Arts Therapies (CAT), pp. 31-47.
Wita Szulc, Life story as an active bibliotherapy : narrative-reminiscence therapy, pp. 48-59.
Agnieszka Konieczna, The use of poetry therapy in work with people with chronic illness and physical disabilities in the light of research, pp. 60-70.
Bernadeta Szczupał, Possibilities of using literature in bibliotherapy of socially maladjusted people, pp. 71-79.
Bernadeta Szczupał, Reading culture and bibliotherapy of adult deaf people, pp. 80-89.
Jolanta Izabela Wiśniewska, Readership of seniors, pp. 90-99.


 
Kiriakos Chatzipentidis, Wita Szulc (1941-2021), s. 12-19.
Wita Szulc, Zdrowie i jakość życia w orbicie celów terapii z udziałem sztuki. Przyczynek do rozważań na temat interdyscyplinarnego charakteru arteterapii, s. 20-30.
Wita Szulc, Biblioterapia w kontekście terapii kreatywnych, s. 31-47.
Wita Szulc, Opowiadanie historii życia jako biblioterapia aktywna : terapia narracyjno-reminiscencyjna, s. 48-59.
Agnieszka Konieczna, Zastosowanie poezjoterapii w pracy z osobami z przewlekłą chorobą i z niepełnosprawnością ruchową w świetle badań, s. 60-70.
Bernadeta Szczupał, Możliwości wykorzystania literatury w biblioterapii osób niedostosowanych społecznie, s. 71-79.
Bernadeta Szczupał, Kultura czytelnicza i biblioterapia dorosłych osób niesłyszących, s. 80-89.
Jolanta Izabela Wiśniewska, Czytelnictwo seniorów, s. 90-99.
Wskazówki dla autorów Recenzenci

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Library of Department of Psychology, University of Wrocław  
Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Chatzipentidis, Kiriakos. Redaktor

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo online

Medium:

pdf

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132314   ISSN 2391-971 X   ISBN 978-83-962640-1-5

Language:

pol   eng

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Department of Psychology, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław  
Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

B.Z.   i.i.

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

939

Number of object content views in PDF format

879

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142860

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Przegląd Biblioterapeutyczny 2021, Tom XI Sep 12, 2022

This page uses 'cookies'. More information