Object

Title: Alienacja rodzicielska

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Alienacja rodzicielska

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

ORCID:

0000-0003-3571-1665   0000-0002-0542-9303

Subject and Keywords:

parental alienation   penalisation   psychological violence   alternating custody   contact with a child  
alienacja rodzicielska   penalizacja   przemoc psychiczna   piecza naprzemienna   kontakty z dzieckiem

Abstract:

The aim of this monograph is to show the issue of parental alienation, which has recently become increasingly important in the social and legal discourse. Parental alienation is a form of psychological violence, manipulation, and its effect may be PAS, i.e. Parental Alienation Syndrome. The very notion of alienation is legitimized in child psychology or traumatology. For some time, it has been appearing in the legal discourse, in a sense becoming a fashionable term. This phenomenon is generally only partially regulated in the Polish legal system. Questions are raised about the penalization of behavior manifested in preventing contact or exercising alternate custody, which can be treated as a difficult case due to the fact that criminal law enters the sphere of family law and criminal law operates autonomously in cases such as parental abduction/detention of a minor. From the point of view of legal theorists, parental alienation is a "difficult case" with which the legal system, or rather its institutions, even those that put the principle of the best interests of the child in the first place, do not cope well, as exemplified by legal practice (court decisions).  
Celem niniejszej monografii jest ukazanie problematyki alienacji rodzicielskiej, która w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia w dyskursie społecznym i prawniczym. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej, manipulacją, a jej skutkiem może być PAS, czyli zespół alienacji rodzicielskiej. Samo pojęcie alienacji znajduje legitymizację w psychologii czy traumatologii dziecięcej. Od pewnego czasu pojawia się w dyskursie prawniczym, w pewnym sensie stając się pojęciem modnym. Zjawisko to generalnie w systemie prawa polskiego uregulowane jest szczątkowo. Stawiane są pytania o penalizację zachowania przejawiającego się przeciwdziałaniem realizacji kontaktów czy sprawowaniu pieczy naprzemiennej, co można potraktować jako trudny przypadek z uwagi na wkraczanie prawa karnego w sferę prawa rodzinnego oraz autonomiczne działanie prawa karnego w takich przypadkach jak uprowadzenie rodzicielskie/zatrzymanie małoletniego. Z punku widzenia teoretyczek prawa alienacja rodzicielska jest „trudnym przypadkiem”, z którym system prawa, a właściwie jego instytucje, nawet te stawiające na pierwszym miejscu zasadę dobra dziecka, niezbyt sobie radzą, czego przykładem jest praktyka prawnicza (orzecznictwo sądowe).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

Contributor:

Bartnikowska, Urszula. Rec.   Łaszewska-Hellriegel, Martyna. Rec.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:137257   ISBN:978-83-229-3816-4

DOI:

10.19195/978-83-229-3816-4

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 206)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2023

In our library since:

May 9, 2023

Number of object content hits:

346

Number of object content views in PDF format

373

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/146497

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Alienacja rodzicielska Jul 6, 2023

This page uses 'cookies'. More information